VILLKOR MEDLEMSANSÖKAN

 

ATT BLI MEDLEM I CHECKMAT HANINGE GRAPPLINGKLUBB INNEBÄR PER AUTOMATIK ATT MAN EFTERFÖLJER VÅR MEDLEMSPOLICY OCH DÄRMED FÅ TILLTRÄDE TILL TRÄNINGSLOKALEN SAMT TILLGÅNG TILL VÅRA SCHEMALAGDA UTBILDNINGAR.

DET ÄR DEN BLIVANDE MEDLEMMENS ANSVAR ATT LÄSA OCH FÖRSTÅ INNEBÖRDEN AV POLICYN.

EFETRFÖLJS INTE POLICYN ÄGER CHECKMAT HANINGE GRAPPLINGKLUBB RÄTTEN ATT UTESLUTA MEDLEMMEN FRÅN SAMTLIGA RÄTTIGHETER SOM EN BETALANDE MEDLEM ÄGER.  

FÖR ATT KOMMA TILL MEDLEMSPOLICY, KLICKA PÅ LÄNK FÖR LÄSA POLICYN.

 

"Policy för medlem "UNDER 18 ÅR"


"Policy för medlem "ÖVER 18 ÅR" 


 

EFTER ATT DU LÄST OCH SÅLEDES GODKÄNT MEDLEMSPOLICY KLICKAR DU PÅ NEDAN LÄNK FÖR ATT KOMMA TILL ANSÖKAN OM MEDLEMSSKAP I CHECKMAT HANINGE GRAPPLINGKLUBB:

 

LÄNK TILL: MEDLEMSANSÖKAN